Tin kinh tế - thị trường 12/07/2023, 15:51

Những con số nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023

Kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục chịu những ảnh hưởng tiêu cực tới từ suy thoái kinh tế thế giới. Dù vậy trong những khó khăn, nền kinh tế Việt Nam vẫn cho thấy một số điểm sáng.

Những con số nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023

Tổng sản phẩm GDP trong nước 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,72%. Trong giai đoạn từ năm 2011 tới năm 2023, đây là mức tăng thấp thứ 2 chỉ cao hơn hơn mức 1,74% của năm 2020. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,07%, đóng góp 9,28%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,13%, đóng góp 11,87%; khu vực dịch vụ tăng 6,33%, đóng góp 78,85%.

Trong cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm 2023, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,32%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 36,62%; khu vực dịch vụ chiếm 43,25%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,81%.

Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tính trong giai đoạn 2011-2023 (%)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 4,74%.

6 tháng đầu năm 2023 chứng kiến sự khó khăn của ngành sản xuất công nghiệp khi mà suy thoái kinh tế đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt đơn hàng cho nhiều doanh nghiệp nhất là các đơn hàng xuất khẩu. Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 0,44% so với cùng kỳ năm trước trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo có mức tăng 0,37%. Chỉ số tiêu thụ của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm 2,2% so với cùng kì năm trước. Chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo tính tới ngày 30 tháng 6 năm 2023 tăng 19,9% so với cùng kì năm trước. Tỷ lệ tồn kho của toàn ngành chế biến chế tạo bình quân 6 tháng đầu năm là 83,1%, tăng 5,1% so với cùng kì năm trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính của nhiều ngành công nghiệp quan trọng thuộc ngành công nghiệp sản xuất chế tạo trong 6 tháng đầu năm 2023 chứng kiến mức giảm so với cùng kì năm trước như chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 7,8%; sản xuất giấy và các sản phầm từ giấy giảm 7,5%; sản xuất xe có động cơ giảm 6,8%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 4,6%; sản xuất kim loại giảm 4,6%.

Về tình hình đăng kí doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2023 cả nước có 75,9 nghìn doanh nghiệp đăng kí mới với tổng số vốn đăng ký là 707,5 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 509,9 nghìn lao động. So với cùng kì năm ngoái, số doanh nghiệp đăng kí mới giảm 0,5%, số vốn đăng ký giảm 19,8% và số lao động giảm 1%.

Trong 6 tháng đầu năm, vốn đăng kí trung bình của một doanh nghiệp thành lập mới là 9,3 tỷ đồng, giảm 19,2% so với cùng kì năm ngoái. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm là 1666,1 nghìn tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm cũng chứng kiến 37,7 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận 60,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra cũng có 31 nghìn doanh nghiệp đã dừng hoạt động chờ giải thể, tăng 28,9%. 8,8 nghìn doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 2,8%.

Về xuất nhập khẩu hàng hóa, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 316,65 tỷ USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, xuất khẩu giảm 12,1% và nhập khẩu giảm 18,2%. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 12,25 tỷ USD.

Kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm tính trong giai đoạn từ năm 2019 tới năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 164,45 tỷ USD, giảm 12,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước tính đạt 152,2 tỷ USD, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về các dự án đầu tư nước ngoài tính tới ngày 20 tháng 6 năm 2023, cả nước có 1293 dự án được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 71,9% so với cùng kỳ năm ngoái) với tổng số vốn đạt 6,49 tỷ USD (tăng 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái). Ngành công nghiệp chế biến chế tạo là khu vực thu hút nhiều đăng ký mới nhất với 379 dự án cùng tổng số vốn là 5,47 tỷ USD (cùng kỳ năm trước có 84 dự án đăng ký mới với tổng số vốn là 3,32 tỷ USD). Điều này tiếp tục cho thấy thị trường Việt Nam vẫn đang là thị trường được các nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng đặc biệt là ở khu vực sản xuất chế tạo.

Tổng Cục Thống Kê Việt Nam / Bách Lê
Chia sẻ

Đăng ký nhận thêm thông tin