Tin kinh tế - thị trường 02/08/2023, 21:53

Những con số đáng chú ý của kinh tế Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2023

Cùng điểm qua những con số đáng chú ý của nền kinh tế Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2023.

Những con số đáng chú ý của kinh tế Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2023

★Trong tháng 7/2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IPP) tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính trong 7 tháng đầu năm 2023, IPP giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, ngành chế biến chế tạo giảm 1%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 1,4%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,3%; ngành khai khoáng giảm 1,2%.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, 49 địa phương ghi nhận chỉ số IPP tăng so với cùng kỳ năm trước trong khi 14 địa phương có chỉ số này giảm sút. Về số lao động trong ngành công nghiệp tính tới ngày 1/7/2023 tăng 0,9% so với tháng trước nhưng giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

★Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/7/2023 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 16,24 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 7 tháng năm 2023 ước đạt 11,58 tỷ USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về đối tác, các nhà đầu tư đến từ châu Á, các đối tác đầu tư truyền thống như Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Riêng 6 đối tác này đã chiếm tới 78,2% tổng vốn đầu tư của cả nước trong 7 tháng.

★Về tình hình xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 ước tính đạt 29,68 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước đó và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu của 7 tháng đầu năm 2023 ước tính đạt 194,73 tỷ USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong số nhóm hàng xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến ước tính đạt 171,5 tỷ USD, chiếm 88,1% kim ngạch xuất khẩu chung.

Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 7 năm nay ước tính đạt 27,53 tỷ USD, tăng 4,4% so với tháng trước và giảm 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong 7 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu ước tính đạt 179,5 tỷ USD, giảm 17,1% so với cùng kỳ. Nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm chủ đạo trong kim ngạch nhập khẩu với 168,3 tỷ USD, chiếm 93,8%.

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 7 ước tính xuất siêu 2,15 tỷ USD. Trong 7 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD (cùng kỳ năm ngoái xuất siêu 1,34 tỷ USD).

Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 7 với kim ngạch 52,4 tỷ USD. Về nhập khẩu, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 7 với kim ngạch ước tính đạt 58,6 tỷ USD.

★Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 7 có thêm 13,7 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới, giảm 1,2% so với tháng gần nhất và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 7 này cũng ghi nhận hơn 7 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 1% so với tháng trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính trong 7 tháng đầu năm 2023, cả nước có 131,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập và quay lại hoạt động, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình 1 tháng có 18,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động. Trong 7 tháng đầu năm 2023 ghi nhận 113,3 nghìn doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái, bình quân một tháng có 16,2 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Tổng Cục Thống Kê Việt Nam / Bách Lê
Chia sẻ

Đăng ký nhận thêm thông tin