Thông tin ngành chế tạo 09/06/2024, 13:18

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm tăng 6,8%

Tình hình sản xuất công nghiệp của nước ta trong quãng thời gian đầu năm nay tiếp tục cho thấy những tín hiệu khả quan.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm tăng 6,8%

Tổng cục Thống kê trong báo cáo mới đây cho biết tình hình sản xuất công nghiệp trong tháng 5 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 3,9% so với tháng 4 và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,6% ; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,4%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,4%; ngành khai khoáng giảm 9,4%.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số đó, ngành chế biến, chế tạo tăng trưởng 7,3% (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,6) để đóng góp 6,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,7% (cùng kỳ năm 2023 tăng 1,2%) để đóng góp 1,1% vào mức tăng chung.

Trong khi đó ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,3% (cùng kỳ năm 2023 tăng 5,9%) để đóng góp 0,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành khai khoáng giảm 5,2% (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,4%), làm giảm 0,8 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Đáng chú ý trong 5 tháng đầu năm nay, có 55 địa phương của nước ta ghi nhận chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ số này chỉ giảm ở 8 địa phương. Một số địa phương có chỉ số IIP tăng cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng là Phú Thọ tăng 31,2%; Bắc Giang tăng 24,9%; Bình Phước tăng 14,8%...

Ngược lại một số địa phương có chỉ số IIP giảm hoặc tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm là Hà Giang tăng 0,4%; Bắc Ninh tăng 0,05%; Hà Tĩnh Giảm 9,0%, Quảng Ngãi giảm 8,2%; Cà Mau giảm 2,5%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm ngày 1/5/2024 tăng 1,0% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, lao động trong ngành chế biến, chế tạo tăng 1,1% với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

SGGP/Bách Lê
Chia sẻ

Đăng ký nhận thêm thông tin