Thông tin ngành chế tạo 09/06/2024, 13:03

Gần 99 nghìn doanh nghiệp gia nhập, tái gia nhập thị trường trong 5 tháng đầu năm

Trong 5 tháng đầu năm 2024, đã có 98.825 doanh nghiệp gia nhập, tái gia nhập thị trường, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 1,2 lần so với mức bình quân của giai đoạn 2019-2023 theo số liệu được đưa ra bởi Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Gần 99 nghìn doanh nghiệp gia nhập, tái gia nhập thị trường trong 5 tháng đầu năm

Trong số đó, có 64.758 doanh nghiệp mới được thành lập với tổng số vốn đăng ký đạt trên 601,22 nghìn tỷ Đồng, tăng tăng 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 5,7% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, có 97.299 doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong 5 tháng đầu năm nay, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó 66.072 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước; 23.262 doanh nghiệp đang chờ thủ tục giải thể, giảm 8,8% so với cùng kỳ và 7.965 doanh nghiệp đã giải thể, tăng 8,4% so với cùng kỳ.

Tính riêng trong tháng 5, ước tính có 13.207 doanh nghiệp mới được thành lập và 6.749 doanh nghiệp trở lại hoạt động. Trong khi đó có 11.391 doanh nghiệp rút khỏi thị tường trong tháng này.

Trong 5 tháng đầu năm nay, có 10/17 ngành chứng kiến số lượng doanh nghiệp mới thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2023. Trong số đó, dẫn đầu là ngành vận tải, kho bãi với số doanh nghiệp mới tăng 20,8% so với cùng kỳ. Ngành bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô xe máy tăng 11,2% trong khi sản xuất phân phối điện, nước, gas tăng 9,4%.

Ở chiều ngược lại, hai ngành có số lượng doanh nghiệp mới giảm mạnh nhất so với cùng kỳ năm ngoái là dịch vụ lưu trú và ăn uống, giảm 15,1% và y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, giảm 16,2%.

Theo thống kê, phần lớn những doanh nghiệp mới thành lập trong 5 tháng đầu năm nay là những doanh nghiệp quy mô nhỏ với tổng vốn đầu tư đăng ký dưới 10 tỷ Đồng. Có 59.729 doanh nghiệp như vậy được thành lập trong 5 tháng đầu năm nay, chiếm tới 92,2% tổng số doanh nghiệp mới được thành lập.

Trừ khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, các khu vực còn lại trên cả nước đều có số doanh nghiệp mới thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp mới thành lập trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt 426.381 lao động, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023.

Như vậy trong 5 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp gia nhập, tái gia nhập thị trường đã cao hơn số doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Dựa theo số liệu thống kê từ đầu năm nay, có thể thấy tình hình đăng ký doanh nghiệp đang có những bước chuyển tích cực.

Vietnamplus, Vietnamnews/Bách Lê
Chia sẻ

Đăng ký nhận thêm thông tin