Tỉnh dẫn đầu về số lượng khu công nghiệp ở Việt Nam Tin kinh tế - thị trường - 6 ngày trước

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số lượng khu công nghiệp ở Việt Nam là hơn 400 khu công nghiệp sau hơn 30 năm phát triển đã thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tuy nhiên dựa theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì chưa tận dụng được hết hiệu quả sử dụng đất của các khu công nghiệp.