Báo cáo ngành

Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam (Phần 3) - Thị trường xe ô tô điện Báo cáo ngành - 3 tháng trước

Trong bức tranh phát triển kinh tế và công nghệ đang ngày càng đa dạng hóa, thị trường ô tô điện (EV) tại Việt Nam đã nổi lên như một khía cạnh đáng chú ý, định hình lại diện mạo của ngành công nghiệp vận tải. Sự tăng trưởng vượt bậc của xe điện trong những năm gần đây không chỉ phản ánh xu hướng toàn cầu của sự chuyển đổi sang năng lượng sạch, mà còn đặt ra nhiều thách thức và cơ hội cho Việt Nam trong việc xây dựng một hệ thống giao thông bền vững và thân thiện với môi trường.

Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam (Phần 2) - Các doanh nghiệp trong ngành Báo cáo ngành - 5 tháng trước

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngành công nghiệp ô tô đã được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Tại Việt Nam, ngành công nghiệp ô tô luôn là lĩnh vực được Chính phủ quan tâm, khuyến khích đầu tư phát triển. Nhờ đó, trong những năm qua, ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam đã có những bước phát triển lớn, với việc tăng sản lượng sản xuất lắp ráp trong nước, và tăng tỷ lệ nội địa hóa. Tuy nhiên, những cơ hội và thách thức mà ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang phải đối mặt cũng không ít. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam (Phần 1) - Tổng quan về thị trường Báo cáo ngành - 5 tháng trước

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngành công nghiệp ô tô đã được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Tại Việt Nam, ngành công nghiệp ô tô luôn là lĩnh vực được Chính phủ quan tâm, khuyến khích đầu tư phát triển. Nhờ đó, trong những năm qua, ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam đã có những bước phát triển lớn, với việc tăng sản lượng sản xuất lắp ráp trong nước, và tăng tỷ lệ nội địa hóa. Tuy nhiên, những cơ hội và thách thức mà ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang phải đối mặt cũng không ít. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Công nghệ sơn tĩnh điện (Phần 2) Báo cáo ngành - 7 tháng trước

Công nghệ sơn tĩnh điện xuất hiện từ những năm 1950 trên thế giới và có những bước phát triển vượt bậc. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, công nghệ sơn tĩnh điện đã phát triển trên nhiều lĩnh vực sản xuất. Trong bài viết này sẽ cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về công nghệ này, thực trạng và hướng phát triển tại Việt Nam trong thời gian tới.

Công nghệ sơn tĩnh điện (Phần 1) Báo cáo ngành - 7 tháng trước

Công nghệ sơn tĩnh điện xuất hiện từ những năm 1950 trên thế giới và có những bước phát triển vượt bậc. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, công nghệ sơn tĩnh điện đã phát triển trên nhiều lĩnh vực sản xuất. Trong bài viết này sẽ cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về công nghệ này, cùng với thực trạng và hướng phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.